Малите сместувачки објекти од денеска може да аплицираат за сертификат и печат “Чисто и безбедно”

Сите видови сместувачки објекти од мал обем во кои правилно и целосно се спроведуваат и почитуваат препораките и важечките протоколи

Прочитај повеќе