Арбитражата полека станува пракса, се решеваат и трговски спорови од 100.000 евра

Најголемиот број арбитражни постапки за трговските спорови поведени во изминатите пет години се однесувале на предмети од 10.000 до 50.000

Прочитај повеќе

Антикорупциска преплавена сo постапки од граѓани за разни судски постапки, работни спорови и вработувања

Државната комисија за спречување на корупција „преплавена“ со постапки од граѓани кои бараат спас за разни судски постапки, работи спорови,

Прочитај повеќе

Мирно решавање на работни спорови

Мирно решавање на работните спорови Заради важноста на прашањето, како и недостаток на информации за Мирното решевање на работните спорови,

Прочитај повеќе

ССК: Медијацијата да биде алатка за решавање на судските спорови меѓу бизнисите

Судските спорови се многу бавни, па додека да заврши целата постапка голем број компании стануваат неликвидни и влегуваат во стечај.

Прочитај повеќе