Агенцијата за храна и ветеринарство вработува 13 службеници

Агенцијата за храна и ветеринарство објави оглас за вработување на 13 службеници.

Се бара советник инспектор – официјален ветеринар ПЕ Охрид, Одделение за државна инспекција за здравствена заштита на животните, Сектор за инспекциски надзор, советник инспектор – официјален ветеринар ПЕ Струга, Одделение за државна инспекција за здравствена заштита на животните, Сектор за инспекциски надзор…

Повеќе детали тука