Анкета на КСС за работничките права

Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија – КСС како дел од проектот “Промовирање на дијалогот за подобрување на работните услови, безбедноста и здравјето при работа“ спроведува Анкетен прашалник за познавањета од областа на безбедноста и здравјето при работа.

Анкетата можете да ја одговорите тука