ИДНИТЕ ИНЖЕНЕРИ СО ГОЛЕМ ИНТЕРЕС ЗА МОЖНОСТИТЕ ЗА ПРАКСА И ВРАБОТУВАЊЕ ВО БРАКО

Студентите од Машинскиот факултет, ФЕИТ, ФИНКИ и Технолошко – металуршкиот факултет во изминатите четири дена изразија огромен интерес и во голем број го посетуваа штандот на македонската компанија БРАКО за време на Саемот за практикантство и вработување.

Повеќе на Пари