- Advertisement -
МакедонијаНовостиПравдаСветот на работникотСиндикат

Иницијатива за ратификување на Конвенцијата за спречување насилство и вознемирување на работа

Иницијатива за ратификување - Работник
125views

Сојузот на синдикатите на Македонија по повод Меѓународниот ден против насилство на жените започна кампања за ратификување на КОНВЕНЦИЈА НА МОТ 190 со поддршка на нашите братски синдикати ETUC и ITUC, како и Меѓународната организација на труд – МОТ, информираат од најголемиот синдикален сојуз во државата.

Кампањата која ја водеше ССМ за ратификација на Конвенцијата на МОТ 190  на седница на Економско социјалниот Совет вчера едногласно беше прифатена од сите социјални партнери,  со што ќе се ратификува КОНВЕНЦИЈА НА МОТ 190 ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НАСИЛСТВО И ВОЗНЕМИРУВАЊЕ ВО СВЕТОТ НА РАБОТАТА.

Оваа конвенција ги заштитува работниците и другите лица во светот на работата, вклучувајќи ги вработените како што се дефинирани со националното право и практика, како и лицата што работат независно од својот договорен статус, лицата на обука, вклучувајќи ги стажантите и практикантите, работниците чиишто работни односи престанале, волонтери, баратели на работа и кандидати за вработување, и лицата што вршат овластувања, должности или одговорности на работодавач.

ССМ покажува дека е единствен заштитник на работничките права, велат од синдикатот.