Како компаниите да придонесат кон поголема мотивација на своите вработени?

Идеално, работната култура се состои од средина во која на вработените им се верува, се третираат како достојни, а не на микроменаџирање. На вработените им се доверени вредноститевизијатамисијата и стратешката рамка во која од нив се очекува да ја вршат својата работа.

Тие добиваат честа комуникација, се третираат со почитучтивост и имаат придонес во секој аспект на работата што се ангажирани да ја произведуваат. Тие се исто така се охрабрени да зборуваат за тоа во што веруваат кога учествуваат во решавање на проблем за клиентот. Организацијата им верува со своите најзначајни и критични финансиски информации за да не бидат исклучени од деловните проблеми.

Извор: Кариера

Фото: Freepik