„Кога преговарате за здравјето, можете да бидете само губитник“

Осма епизода од Работник Поткаст. На повеќе прашања повразни со безбедноста и здравјето при работа еазговаравме со Милан Петковски од Македонското здружение за заштита при работа – МЗЗПР.