Лекција по трудово право: Распределување на работното време

Рубрика за трудово и социјално право
Тема: распределување на работното време
Проф. д-р Лазар Јовевски 👇