Медицинските сестри се жалат на ниски коефициенти за плати

Според Унијата на здруженија на медицински сестри платите на сестрите се за пет пати се помали од платите на докторите. Иако со анекс договор се уреди и коефициент на сестрите со виско образовние во најголем дел од здравствените институции ова се реши како додаток на плата и овој додаток го добиваат мимо вистинскиот коефициент и добиваат плата со средна стручна спрема, вели Гордана Бешлиовска од Унијата на здруженија на медицински сестри.

Повеќе на Канал5