- Advertisement -
Правда

МЗЗПР присуства на обука за областа на Безбедноста и Здравјето при работа

МЗЗПР присуства - Работник
462views

Првата обука за оваа година во соработка со Стопнска Комора на Македонија.
Ако денот по утрото се познава, тогаш денешниов старт предвидува дека 2020 година ќе биде година на активна работа во областа на БЗР.

Македонското здружение за заштита при работа учествува на првата обука за оваа година во соработка со Стопанската комора на Македонија, објавија од МЗЗПР на нивната фејсбук страна.

Имено, обуката била во четири сесии.