ПЛАТА 30.000 денари: Пекабеско вработува на повеќе работни позиции

Производителот на сувомеснати производи и трговец на големо со прехранбени производи ПЕКАБЕСКО АД заради остварување на целите Ви ги нуди следниве работни позиции:

1. Дистрибутер за реон Битола – Прилеп – ПЛАТА: 30.000 денари
Работни задачи: Директна продажба, Директна дистрибуција, Директна наплата

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови: Кандидатите потребно е да бидат со место на живеење во Битола или Прилеп, Средна стручна подготовка, Најмалку 2 години активно работно искуство во областа на продажбата и дистрибуцијата на стока, Возачка дозвола Ц категорија, Работа со рачен компјутер и фискална каса, Преговарачки способности, комуникативност, Ориентација кон остварување на продажни резултати.

(линк за повеќе детали и аплицирање)

2. Работник за одржување на апарати под притисок – котлар – ПЛАТА: 30.000 денари
Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови: Средна стручна подготовка машински смер (термоенергетска насока ќе се смета за предност), Со работно искуство од минимум 2 години.

Работни услови: Работниот однос се склучува на определено време 6 месеци (со можност за продолжување), Обезбеден е топол оброк и превоз. Работата е организирана во две смени. Неделното работно време изнесувува 40 часа

(линк за повеќе детали и аплицирање)