- Advertisement -
ЕкономијаМакедонијаНовостиСветот на работникот

Поповолни очекувања и зголемување на вработените во преработувачката индустрија

Поповолни очекувања и зголемување - Работник
134views

Поповолни се очекувањата за нарачки во преработувчката индустрија во февруари 2021 година во однос на претходниот месец, како и очекувањата за обемот на производството во наредните три месеци, а и залихите на готовите производи се зголемени.

Според оценката на раководителите на деловните субјекти, индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во февруари 2021 година е зголемен за 0,4 процентни поени во однос на јануари 2021 година и изнесува 14,2, а во однос на февруари 2020 година е намален за 8,5 процентни поени.

Оценката за економската состојба на деловните субјекти во февруари 2021 година е поповолна во однос на претходниот месец, а понеповолна во однос на февруари 2020 година.

Очекувањата се дека во оваа гранка бројот на вработените ќе се зголеми.

Просечното искористување на капацитетите на деловните субјекти во февруари 2021 година изнесува 70,7 отсто од нормалното искористување.

Најголемо влијание врз ограничувањето на обемот на производството имаат недоволната странска побарувачка со 21,7 отсто, неизвесното економско опкружување со 16,5 отсто, недостигот на квалификувана работна сила со 14,8 отсто и недоволната домашна побарувачка со 14,9 отсто