Почнува исплатата на поддршката до 3.000 денари месечно за социјалните категории, од следната година покачување на минималецот и пензиите

Според Буџетот 2023, се зголемуваат средствата за исплата на плати, пензии и социјални трансфери.

75 милијарди денари или 10 отсто повеќе се зголемуваат средствата за исплата на пензии, додека 12,5 милијарди денари се предвидени за исплата на надоместоци за социјална заштита на најранливите категории граѓани.

Обезбедени се дополнителни средства за усогласување на платите со минималната плата во текот на следната година, согласно новата методологија.

Според податоците пензите се очекува уште во првото тромесичие следната година да пораснат за околу 7 отсто, додека минималецот да биде околу 20.000 денари.

Почнува исплатата на помош за социјално загрозените и пензионерите

Од 1. декември заедно со исплатата на ноемвриските трансфери илјадници граѓаните ќе добијат помош за да се справат во кризата до 3.000 денари месечно во наредните 4 месеци.

Вкупно со овој закон се опфатени речиси 200.000 лица, наши сограѓани кои се со ниски примања. Со овој Закон помошта се лоцира директно кај оние семејства кои имаат најмногу потреба од помош во време на криза.

Согласно законот предвидено е помош да добијат:

– корисници на право на социјална сигурност на стари лица;; корисници на посебен додаток; корисници на правото на надоместок заради попреченост;; лица со попреченост и трајни промени во здравствената состојба, кои користат надоместок за помош и нега од друго лице, а не користат право на надоместок заради попреченост; самохрани родители кои се евидентирани корисници на гарантирана минимална помош.

И за невработени лица – корисници на право на материјално обезбедување во вид на паричен надоместок, е предвидена финансиска поддршка по 3.000 денари месечно, за период од четири месеци, започнувајќи од наредниот месец од денот на влегувањето во сила на овој закон.

За корисниците на право на пензија во висина до 14.000 денари е предвидено:

– финансиската поддршка од 1.500 денари, за период од четири месеци, започнувајќи од овој месец од денот на влегувањето во сила на овој закон, за корисниците кои оствариле доход по основ на пензија во висина, не поголема од 11.525 денари месечно;

– финансиската поддршка од 750 денари месечно, за период од четири месеци, започнувајќи од овој месец од денот на влегувањето во сила на овој закон, за корисниците кои оствариле доход по основ на пензија во висина од 11.526 денари и не поголема од 14.000 денари месечно.

Финансиската поддршка од 750 денари месечно, за период од четири месеци, започнувајќи од овој месец од денот на влегувањето во сила на овој закон е предвидено да добијат и корисниците на право на надоместок за телесно оштетување.

Исплатите ќе се однесуваат за пензиите или поддршката за ноември, декември 2022, јануари и февруари 2023.

Со ова пензиите кои од септемврито се повисоки за илјадици пензионери, тие ќе добијат дополнително зацврстување на буџетот за време на кризата.