Рокот за поднесување ДДВ-04 пријава продолжен до 28 октомври

Поради отежнато поднесување на даночни пријави преку системот е-Даноци, Управата за јавни приходи соопшти дека рокот за поднесување на ДДВ – 04 пријава од страна на даночните обврзници и сметководителите се продолжува за три работни дена.

Крајниот рок за поднесување на ДДВ-04 пријава е 28 октомври (петок).