Усвоен дополнет Предлог-Буџет за 2022 година

Во рамки на 58-мата редовна седница, Владата го усвои дополнетиот Предлог-буџет на Република Северна Македонија за 2022 година, по што ќе биде испратен во Собранието.

Дополнетиот Предлог за изменување и дополнување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година претставува нов интегрален текст во кој Владата ги вгради прифатените амандмани и потребните измени и дополнувања.

 

Според предлогот на ресорното Министерство за финансии, усвоени се измени, кои се во насока на зголемување на средствата кај одредени буџетски корисници, со истовремено намалување на средствата од буџетскиот корисник – Министерство за финансии-функции на државата.

Истовремено, се врши реалокација на средства во рамките на одредени буџетски корисници, кои немаат дополнителен фискален ефект кај самите буџетски корисници на сметката на Основен буџет и се врши реалокација на средства во рамки на одредени буџетски корисници, кои немаат дополнителен фискален ефект кај самите буџетски корисници на сопствените сметки.

Дваесет и пет милиони денари дополнителни средства во здравството, животната средина, инфраструктурата се обезбедуваат со дополнетиот ребаланс на Буџетот за 2022 година.