archiveКонфедерацијата

Правда

Протест против работата на извршителите

Конфедерацијата на синдикални организации и неколку невладини излегоа на протест во Скопје за да искажат незадоволството од работата на извршителите....