Малите бизниси не можат да ги користат мерките за помош

Помош има, но не можат да ја користат. Дел од свадбените работници не можат да аплицираат за новите мерки за

Прочитај повеќе