(Видео) Како да се заштитиме од семејно насилство? Каде да побараме помош?

Тргнувајќи од уставните определби за заштита на основните човекови права и слободи и почитувајќи ги општо прифатените норми на меѓународното

Прочитај повеќе