СПМ: Спротивно на Уставот, МВР ги попречува активностите на Синдикатот

Попречување и кочење на работата и активноста на СПМ Под основно дефинирање на поимот Синдикат се подразбира: „Синдикат е здружение

Прочитај повеќе