- Advertisement -

archiveсиромшатија

ЕкономијаМакедонија

Finance Think: Кризата предизвикана од Ковид-19 ги погоди граѓаните со ниски доходи

Кризата предизвикана од КОВИД-19 силно ги погоди нискодоходовните групи граѓани кои најчесто работат на нископлатени работни места или се дел...