Форум: На Скопскиот плански регион му недостигаат иновативни проекти

На Скопскиот плански регион му недостигаат повеќе иновативни проекти, проекти за дигитализација, за социјална инклузија, родова еднаквост и заштита на

Прочитај повеќе