Бислимоски: Снабдувачот не смее да наплати ни еден киловат час што не го испорачал

Согласно Правилникот за утврдување на квалитетот на испорачаната топлинска енергија, потрошувачите кај кои е констатирано со решение од страна на

Прочитај повеќе