Почна обуката на социјални ментори во Македонија

П.Н. Новиот профил на професионалци – социјалните ментори ќе придонесат во создавањето на инклузивен пазар на труд, но и ќе

Прочитај повеќе