Повеќе од 7.000 луѓе се жртви на трговија со луѓе во ЕУ секоја година

„Присилните бракови и нелегалните посвојувања да се прогласат за кривични дела“ Во ЕУ годишно има околу 7.000 жртви на трговија

Прочитај повеќе