Анкета на за синдром на согорување на работното место

Редакцијата на порталот спроведува анкета за синдромот на согорување на работното место, со цел да дознае дали македонските работнци се запознаени со тоа што значи овој синдром, дали го искусиле истиот и што треба компаниите да направат за да го спречат истиот.

Ве замолуваме да издвоите една минута за да одговорите на анкетата!
Благодариме однпаред.