(АНКЕТА) Што Ви е поважно: ПЛАТАТА, МЕЃУЧОВЕЧКИТЕ ОДНОСИ, БАЛАНСОТ ПОМЕЃУ ПРОФЕСИОНАЛНИОТ И ПРИВАТНИОТ ЖИВОТ….

Порталот Работник спроведува кратка анкета за да дознае кои се приоритетите на вработените во Македонија. Оттаму, Ве замолуваме да одвоите една минута за да ја пополните анкетата. 

Ви благодариме однапред.