- Advertisement -
Новости

Државен завод за статистика: Вкупна потрошувачка по видови енергенти за октомври 2020 година

Државен завод за статистика: вкупна потрошувачка по видови енергенти за октомври 2020 година
114views

Според податоците на Државниот завод за статистика, прометот од продажбата на услугите во третото тримесечје од 2020 година покажува намалување во однос на третото тримесечје од 2019 за 6.8 %.

Во третото тримесечје од 2020 година во однос на истото тримесечје од 2019 година, намалување се јавува во поголем дел од секторите, а најголемо е во секторот Објекти за сместување и сервисни дејности со храна за 36.9 % и во секторот Административни и помошни услужни дејности за 30.1 %.