- Advertisement -
ЕкономијаМакедонијаНовостиСветот на работникот

За еден месец регистрирани нови над 900 невработени лица, во Агенцијата евидентирани 159608

Државата - Работник
313views

Бројот на невработени лица на крајот на февруари според евиденцијата на Агенцијата за вработување изнесува 159608 лица што е за 927 лица повеќе во однос на јануари 2021 година. Во овој месец се евидентирани нововработени 3185 лица и 5440 кои стекнале статус на невработено лице. Од почетокот на кризата без работа, според евиденцијата, останале 18266 лица.

Меѓу невработените евидентирани лица најмногу 31293 се од Скопје, 20781 се во Тетово, 16.585 во Куманово, 11765 Гостивар, 6742 во Битола, 4468 во Штип….

Најголем број од невработените се на возраст меѓу 55 и 59 години 21360 ица, на возрат од 50 до 54 се евидентирани 17890 и од 45 до 49 години 16927. Голем број невработени има и меѓу лицата на возраст од 24 до 29 години – 17764.

Најбројни меѓу невработените се оние без или со основно образование 85525 лица, со непотполно средно образование се евидентирани 15750, со средно 42749, со вишо 1407, со високо образование како невработени се евидентирани 13174, магистри на наука се 974 и доктори на наука во евиденцијата на невработени се 29 лица.

Според националната припадност најбројни меѓу невработените се Македонци 77124, Албанци се 53169, 14714 се Роми….

До крајот на оваа работна недела истекува рокот од 30 дена во кој невработените лица кои ги надмиле роковите за пријава во евиденција можат да ја регулираат својата обврска како активни или пасивни баратели.

Агенцијата даде рок од 30 дена почнувајќи од 19 февруари, заклучно со 19 март 2021 година.

Од Агенцијата во јавниот повик наведуваат дека согласно Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност лицето кое е евидентирано како активен барател на работа е должно лично да се јавува во Агенцијата за вработување на секои 30 дена, а лицето евидентирано како друго лице кое бара работа или пасивен барател на работа на секои шест месеци.

Невработените лица кои нема да ги исполнат овие обврски во рок од 30 дена согласно Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност се бришат од евиденцијата на невработени лица и можат повторно да се пријават по истекот на една година.