Како менаџерите можат да го намалат стресот и исцрпеноста кај вработените?

Иако надворешните фактори, како загриженоста за пари, криминал или политика, можат да поттикнат стрес, менаџерите можат активно да помогнат да се намали стресот на своите вработени преку различни тактики.

Помогнете им на вработените да се активираат со излегување од канцеларија со спроведување на состаноци за пешачење. Овие состаноци се најдобри кога се користат за мали групи. Иако самата активност може да го елиминира стресот, исто така е важно да бидете сигурни дека состаноците се продуктивни, исто како и секој друг состанок.

Менаџерите мора да одржуваат здрав баланс помеѓу работата и животот за да го промовираат во организацијата. Ова значи дека менаџерите исто така мора да се погрижат да остават време за вежбање, семејство и грижа за себе. Рамнотежата работа/живот може да се поддржи и на организациско ниво.

Лидерите треба направат детален план за вработените да не добиваат задачи со неразумни оптоварувања или долги ригорозни распореди. Иако обемот на работа може да се зголеми во некои прилики, од вработените не може да се очекува да издржат големи оптоварувања и тешки распореди.

Во рамките на работното место, нудењето тивок простор за вработените да се „исклучат“, медитираат, молат или релаксираат неколку минути може да помогне во управувањето со стресот.

Слично на тоа како и семејните односи, професионалниот однос вработен-менаџер може да биде основа за успешна организација, поттикнување на соработка, обезбедување напредување во кариерата и се надеваме, ублажување на стресот на работното место, наместо да биде извор на истото.

Извор: Кариера