Како најбрзо до работници со знаење и вештини

НЕДОСТИГОТ ОД КВАЛИТЕТЕН КАДАР ХРОНИЧЕН ПРОБЛЕМ НА ДОМАШНАТА ЕКОНОМИЈА

Истражувањето на холандската бизнис-заедница во Македонија покажува дека недоволното ниво на образование и немањето вештини на локално ангажираниот кадар е главен проблем при водењето бизнис. Несоодветниот и необучен кадар, заедно со високиот политички ризик и нестабилност, по што следуваат корупцијата и пристапот до финансии се меѓу позначајните фактори, кои би влијаеле на нивната одлука да го намалат нивното деловно присуство во земјата, во која деловната клима е оценета со 5,4 на скалата од еден до десет. Иселувањето на квалификуваните работници останува еден од најголемите предизвици на пазарот на трудот во Македонија, бидејќи тоа од компаниите беше посочено како исклучително важна причина за недостиг од вештини, се наведува во истражувањето што беше презентирано од холандскиот амбасадор.
Странските компании, но и домашните стопанственици последните години предупредуваат на исклучително неповолната слика на пазарот на трудот во Македонија. Со тешко наоѓање квалитетен кадар се соочуваат и компаниите од индустриските развојни зони, кои имаат отворени конкурси за прием на нови работници. Неодамна, и вицепремиерот за економски прашања во македонската влада, Фатмир Битиќи, отворено предупреди дека над 90 отсто од невработените во земјава се функционално неписмени или нефункционално писмени, а 63 отсто од нив се без основно или со незавршено основно образование.
– Нашето образование не нуди кадар со поседување работни вештини што се бараат од македонските компании, на страната на понудата на пазарот на трудот за потребите на посовремените производни технологии, за кои се заинтересирани и странските компании. Реално ни домашниот образовниот систем и не може да продуцира соодветен кадар за потребите на високите технолошки процеси и тоа треба да се прави во соработка со заинтересираните компании и преку програмите за преквалификации од Агенцијата за вработување и Министерството за труд – вели Миле Бошков, претседател на конфедерацијата на работодавачите.
Во приватните агенции за посредување при вработување проблемот со недостиг од квалификуван кадар во Македонија го гледаат во системските слабости во процесот на образование, но и во несоодветните политики на наградување, со кои се форсира вработувањето во непродуктивните дејности во државниот и јавниот сектор, каде што платите се повисоки во однос на просекот во приватниот сектор.

Повеќе на Нова Македонија

Фото: Unsplash