Остана уште еден месец – проверете колку пари од К-15 треба да ви легнат на сметката до крајот на годината

Работникот има право на регрес за годишен одмор во висина од најмалку 40 проценти од просечната месечна нето-плата по работник во Македонија исплатена во последните три месеци.

По најмалку 12.740 денари треба да легнат на сметката на секој вработен во приватниот сектор за регрес за годишен одмор.

Крајниот рок за овогодишниот регрес е 31 декември 2022 година.