- Advertisement -
ЕкономијаМакедонија

Пет работи кои треба да ги знаете за рециклирањето на стакло

Пет работи кои треба - Работник
119views

Поради недоволниот број контејнери за одложување на стаклена амбалажа, но и недостатокот на соодветни погони за рециклирање, на Западен Балкан стаклото се рециклира значително помалку отколку во земјите-членки на ЕУ. Земјите на ЕУ рециклираат околу 70% од стаклената амбалажа годишно, додека во Северна Македонија таа количина е само 19%. Поголемиот дел од употребеното стакло во нашата земја завршува на депонии или диви депонии, а во вакви услови потребни се неколку илјади години за да се распадне.

Земајќи предвид дека стаклото е единствениот материјал за пакување со 100% ефикасност на рециклирање и може да се рециклира одново и одново, можеме слободно да му ја доделиме титулата – „суперѕвезда на индустријата за рециклирање“! Затоа, пред да поставиме празно стаклено шише или тегла од зимата во контејнер заедно со друг комунален отпад, треба да имаме предвид некои од следниве факти:

  1. Со рециклирање на едно стаклено шише, заштедуваме доволно енергија за една сијалица од 100W да свети цели 4 часа!
  2. Со рециклирање на едно стаклено шише, заштедувате доволно енергија за напојување на вашиот компјутер 25 минути!
  3. Со рециклирање на еден тон стакло заштедувате 42Kwh електрична енергија, односно цели 19 литри нафта!
  4. Со рециклирање на 1000 килограми стакло, емисијата на штетни гасови се намалува за 3 килограми во споредба со производството на ново стакло.
  5. Со рециклирање на стакло можеме да заштедиме околу 40% од енергијата и 50% од водата потребна за производство на ново стакло и да го намалиме загадувањето на воздухот за 20% и водата за 50%.

Со цел состојбата во врска со управувањето со отпадот од стаклена амбалажа во регионот да биде поповолна во наредниот период, се спроведува проектот „Управување со стаклена амбалажа на Западен Балкан“. Повеќе од илјада специјални контејнери за отстранување на стаклена амбалажа ќе бидат поставени во урбаните и руралните области во Скопје, потоа во општините Илинден, Штип, Гевгелија, Тетово и Битола, како и избрани градови и општини од Србија и Босна и Херцеговина. Целта е да се зголеми количината на собрана стаклена амбалажа во регионот за 20%, а проектот во Северна Македонија го спроведуваат Германското друштво за интернационална соработка (ГИЗ), заединицата на единици за локална самоуправа на Македонија (ЗЕЛС) и компанијата Пакомак.