archiveмладинска

МакедонијаСиндикат

Одржана работилницата: „Моето право на иформираност“

Од 23.01 до 25.01.2020 година, во Велес се одржа работилница насловена “МОЕТО ПРАВО НА ИНФОРМИРАНОСТ”, која беше организирана од страна...