Анкета: Стаж или повисока плата – Што Ви е поважно?

Порталот www.rabotnik.com.mk спроведува анкета со цел да го дознае ставот на работниците за тоа што им е поважно – да имаат висока плата или стажот.
Ве молиме да одвите две минути од Вашето време. Од голема важност ни е Вашиот став.
Ви Благодариме!