Денар: За две години пазарот на труд е намален за над 115 илјади работници!

Бројот на вработени во Македонија во последниве неколку години драстично се намалил. Официјалните податоци на Државниот завод за статистика покажуваат дека во 2020 година бројот на вработени изнесувал 811 106 лица. Следната година забележано е намалување на бројот на вработени лица за над 16 илјади, но годинава е загрижувачко бидејќи согласно второто тромесечие бројот на вработени се намалил за 116 илјади лица во однос на 2020 година.

Повеќе на Денар