- Advertisement -
ЕкономијаМакедонијаНовости

Приватниот сектор поотворен за вработувања на телесните инвалиди од јавниот

Приватниот сектор поотворен за вработувања - Работник
310views

Во услови на пандемија, кога многумина ги губат работните места, многу е тешко некој да се вработи, особено лицата со телесен инвалидитет. И покрај правото на вработување што на овие лица им го гарантираат Уставот и законите, тие многу потешко се вработуваат, особено во јавниот сектор. Тоа, како што велат во Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет, го забележале многу одамна, поради што постојано им се обраќаат на властите со разни иницијативи и предлози, кои имаат цел да ја сменат оваа, за нив, крајно неповолна состојба. Од Сојузот признаваат дека, поради субјективни и објективни причини, не сите нивни членови се конкурентни на пазарот на трудот, така што паралелно се вложуваат напори за подобрувања и во таа насока.
Повикувајќи се на статистиките на Агенцијата за вработување, оттаму велат дека од вкупниот број инвалидни лица без работа, речиси две третини се со завршено или недовршено основно образование.
– Ваквите лица секако се неконкурентни, со малку вештини и знаење. Тоа можеби се должи на непристапноста до образовните објекти, на изгубената волја, малата подршка и можеби и на тежината на инвалидност. Ова укажува на потребата за доквалификација и преквалификација и на лицата со инвалидност, но исто така и на фактот дека треба да се сруши парадигмата дека лицата со инвалидност се болни и неспособни, тие се вредни и чесни работници и дури имаат помалку отсуства од работа од сите други – објаснуваат од Сојузот.

Повеќе на Нова Македонија