- Advertisement -
ЕкономијаМакедонија

Прометот во трговијата на мало бележи намалување во октомври 2020 во однос на октомври 2019 година

Прометот во трговијата - Работник
130views

Според претходните податоци на Државниот завод за статистика, во трговијата на мало, во октомври 2020 година во споредба со октомври 2019 година, гледано по групи и класи, намалување на прометот е забележано во групите: Трговија на мало со храна, пијалаци и тутун (номинално за 3.1 %, а реално за 6.8 %), Трговија на мало со непрехранбени продукти, освен гориво (номинално за 12.2 %, а реално за 12.5 %) и Трговија на мало, освен трговија со горива (номинално за 8.1 %, а реално за 10.0 %) и Трговија на мало со автомобилски горива (номинално за 26.9 %, а реално за 15.6 %).