ПЛАТА од 27.000 до 29.000 денари: Огласи за вработување во АЛМА-М