Користење на лекови кои паѓаат на товар на Фондот врз основа на електронски рецепт според новите законски измени (на Законот за здравствена заштита)

Користење на лекови кои паѓаат на товар на Фондот врз основа на електронски рецепт според новите законски измени (на Законот

Прочитај повеќе

Колку чини лекувањето од Ковид – 19 во Македонија?

Лекот „Фавира“ (Фавипиравир), кој помага при лекување на ковид-19 во раната фаза на болеста, веќе се наоѓа во малопродажба и

Прочитај повеќе

Пензионерите се приклучуваат кон протестот…

Стагнирањето на пензиите, согласно измените направени во декември месец, минатата година и измена на членот 37 од законот за пензиско

Прочитај повеќе