ХРВАТСКИ ДЕМОГРАФ ЗА ФАКТОР: Најголем проблем со недостиг на работна сила ќе имаат Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина и Албанија

Хрватскиот демограф, Моника Комушанац за Фактор објаснува дека Балканот и натаму ќе се празни, населението ќе се намалува, а во неколку земји ќе фали работна сила.

Демографот вели дека балканските земји (во потесна и поширока смисла) веќе се карактеризираат со неповолен возрасен состав и стареење на населението. Комушанац објаснува дека просечното учество на младите до 14 години во балканските земји е околу 16 отсто, додека просечното учество на населението над 60 години е речиси 25 отсто.

Повеќе на Фактор